วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

"ไซเบอร์" นวัตกรรมศตวรรษที่ 21เมื่อรัฐบาลปัจจุบันได้ชูนโยบายหาเสียงที่จะมีการแจกแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศก็เป็นที่กล่าวถึงว่า แท็บเล็ต มีความสามารถอะไรบ้าง ทำให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริงหรือ
จึงเป็นบทบาทของครู ผู้ปกครองนักเรียนจำเป็นต้องศึกษาเทคโนโลยีชนิดนี้ว่าสามารถใช้งานอะไรบ้าง และทำอย่างไรจึงจะมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง
แล้วใครจะป้อนความรู้ใส่ในแท็บเล็ต ให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และทุกโอกาส คงหนีไม่พ้นครู แล้วครูท่านพร้อมหรือยังที่จะป้อนความรู้ให้เด็ก ผ่านโลกไซเบอร์

ฝ่ายภาษาจีนโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา หลายรายการโดยเฉพาะเรื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ทางเหล่าซือ พยายามเรียนรู้สืบค้นข้อมูลข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นสาระดีๆ มาแน่ะนำให้เด็กได้คลิกเข้าไปเพื่อการเรียนรู้
ขณะเดียวกันฝ่ายภาษาจีนอนุบาลศรีสะเกษ ได้เข้าไปเขียนเว็บบล๊อก ได้สร้างภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาจีน เก็บข้อมูลไว้ที่ ยูทูบ ไว้เฟสบุค และไว้เว็บ ไซท์โรงเรียน เพื่อสะดวกต่อการเข้าไปเรียนรู้

ครูศึกษาหนังสือบทสนทนาภาษาจีน ผ่านการอบรมการตัดต่อวีดีโอ มาวางแผนจัดกลุ่มนักเรียน จัดวันแสดง เก็บภาพ มาตัดต่อภาพยนตร์แล้วนำอัปไปเก็บไว้ที่ยูทูบ เสนอต่อผู้คนทางเฟสบุคแล้วนำเสนอให้เด็กได้เรียนโดยเก็บไว้ที่เว็บโรงเรียน
เพื่อให้การเรียนครบกระบวนจึงมีการทดสอบ ได้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ โดยสามารถไปทำที่บ้านได้ด้วย ในช่วงแรกไม่ได้เน้นคุุณภาพขอความเที่ยงตรงของข้อ
ทดสอบ แต่ต้องการให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้บทเรียนในระบบออนไลน์ และต้องการให้เด็กสามารถที่จะใช้อีเมล์ในการส่งกระดาษคำตอบคืนครูได้
ซึ่งจากการที่ทดลองจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ไซเบอร์โฮมครั้งนี้ประเมินได้ว่า นักเรียนจำนวนมาก ที่บ้านมีอินเตอร์เน็ตใช้แล้ว หลายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลบทเรียนออนไลน์ที่ครูทำไว้ และก็มีหลายคนสามารถที่จะทำข้อสอบและส่งกระดาษคำตอบทางอีเมล์ได้
ขณะเดียวกันสิ่งที่เรานำความรู้ไปถึงบ้าน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ครอบครัว พ่อแม่ลูก พี่น้องที่หลายครอบครัวมีโดยธรรมชาติคือความรักใคร่กลมเกลียว การเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุข
ฝ่ายภาษาจีนคิดว่าในปี 2012 เราได้เป็นผู้นำในการเติมความรู้ไปถึงผู้เรียนได้ทุกที่ และได้แบ่งปันให้คนทั้งโลกได้เข้ามาเรียนรู้และส่วนหนึ่งกำลังจะนำภาพยนตร์เด็กนักเรียนของเราไปไว้ที่เว็บไซท์ประเทศจีน ซึ่งตามปกติ ก็มีเว็บบล๊อกที่เมืองจีนอยู่แล้ว http://www.chinese.cn

สำหรับตอนนี้ไม่ว่า ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจภาษาจีนโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ก็สามารถคลิกเข้าไปเรียนรู้ได้ที่เว็บไซท์โรงเรียนครับ http://anubansisaket.ssk.in.th
ภายในห้องเรียนภาษาจีน ได้ศึกษาและนำกระดานแอ็คทีพบอร์ดมาใช้ในการนำเสนอผลงานนักเรียน ในลักษณะภาพยนต์ ตลอดทั้ง การเขียน การลบได้ และเปิดเว็บไซท์ทางหน้ากระดานโดยเอาปากกาจิ้ม ก็ทำให้นักเรียนสนใจเป็นอย่างยิ่ง อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ ต้องมีการอธิบาย สาธิต และให้สืบค้น เขียนข้อความทางอินเตอร์เน็ต บางครั้งเน็ตอาจจะช้าบ้าง งานไม่เสร็จ ตอนที่ใช้กระดานอธิบายได้ทำให้นักเรียนเข้าใจเป็นอย่างดี ให้นักเรียนไปต่อความรู้ที่บ้าน โดยเข้าเว็บไซท์โรงเรียน เรียกว่าเริ่มต้นที่โรงเรียน แล้วก็ไปสรุปส่งงานทางอีเมล์ที่บ้าน ได้เรียนรู้กันทัั้งครอบครัวครับ